KALVE Darbības parskats: Stāsts par izturību un izaugsmi.

Esam priecīgi izziņot KALVE jaunāko Darbības Pārskatu par aizvadītajiem diviem gadiem (2022. un 2023. gads). Šis ir ziņojums par mūsu sasniegumiem, izaicinājumiem un nākotnes plāniem.

Mūsu apņemšanās ir veidot caurredzamu un atbildīgu uzņēmumu, veicinot savstarpēju uzticēšanos un iesaisti. KALVE grib sniegt visām iesaistītājām pusēm skaidru priekšstatu par progresu un ietekmi, ko radām, atklāti komunicējot mūsu veiktspējas rādītājus, stratēģiskās iniciatīvas un vajadzīgos uzlabojumus.

Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu kafiju un kafijas servisu, ar lielu pievienoto vērtību, darot to atbildīgi pret vidi un visām iesaistītajām pusēm.

Darbības pārskats ir mūsu apliecinājums padarīt specialty kafiju pieejamāku un nākotni, kur biznesa panākumi, pozitīva ietekme uz vidi un sabiedrību ir savstarpēji saistīti.

Tikai kopā mēs varam veidot nākotni, kurā cilvēki, planēta un peļņa ir vienlīdz svarīgi! Ar katru kafijas krūzīti tuvāk!

KALVE - sertificēta B Corp kampānija

2023. gads mums pagāja nostiprinot Kalves pozīciju kā atbildīgam un ilgtspējīgam uzņēmumam. Mēs esam kļuvuši par pirmo B Corp uzņēmumu Latvijā.

B Corp apliecina mūsu ieguldījumu un apņemšanos nodrošināt izcilu kafiju, kā arī pozitīvi ietekmēt planētu un apkārtējo sabiedrību.

Lasi mūsu pirmo Darbības Pārskatu par 2021.gadu šeit!