KALVE Coffee's Story of the Journey to B Corp

KALVE Coffee līdzdibinātājs Gatis Zēmanis stāsta par KALVE ceļu, lai nokļūtu ilgtspējas zelta standartu komūnā B Corp, par nākotnes plāniem un to kā B Corp mainījis uzņēmumu.

Kļūt par sertificētu B Corp uzņēmumu nav viegls ceļš, kas bieži vien var aizņemt pat vairākus gadus, taču KALVE Coffee ar prieku var paziņot, ka nule kā uzņemta atbildīgas uzņēmējdarbības komūnā, iegūstot B Corp sertifikātu un esot pirmajam uzņēmumam Latvijā, kas ieguvusi prestižo ilgtspējas sertifikātu.

KALVE Coffee jau no pašiem pirmssākumiem apzināti strādāja pie vērtību izveides, ietverot atvērtību, godīgumu, kvalitāti, drosmi un ilgtspēju, kas neviļus sakrīt arī ar B Corp standartiem. Taču arī KALVE Coffee līdzdibinātājam un vadītājam Gatim Zēmanim personīgais spīts un ambīcijas jau no pašas pirmās uzņēmuma dibināšanas dienas lika tiekties pēc mūsdienīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības.
“Man daudzi teica, ka nav iespējams izveidot veiksmīgu biznesu ar pamatīgiem ilgtspējas procesiem, tad manī parādījās liels spīts parādīt to, ka to var izdarīt,” stāsta Gatis.

Taču kas ir B Corp?

Bezpeļņas organizācija B Lab sertificē Benefit Corporations jeb B Corp. Šis sertifikāts ir unikāls ar to, ka tas raugās uz uzņēmumu kā pilnību, ietverot arī sociālos un vides aspektus.

Tie uzņēmumi, kas tiek cauri stingrajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek uzskatīti par uzņēmējdarbības līderiem iekļaujošas, taisnīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības globālajā kustībā. B Corp ietver zelta standartus pēc kuriem KALVE Coffee vadās jau no uzņēmuma pirmssākumiem, ne uz mirkli neatkāpjoties no savām vērtībām.

“B Corp sertifikāta ieviešana nekad nav bijis pašmērķis, dibinot KALVE Coffee mēs neskatījāmies kā ieviest ilgtspējas standartus, mēs vienkārši apzināti gribējām izveidot biznesu ar pozitīvu ietekmi visos virzienos - vide, darbinieki, piegādātāji, klienti un īpašnieki,” stāsta Zēmanis.

Ceļš uz B Corp sertifikātu nebūt nebija viegls, tas prasīja divus gadus un skrupolozu dokumentāciju, lai pierādītu, ka KALVE Coffee tiešām ir ilgtspējīgs un atbildīgs uzņēmums.

“B Corp sertifikāta iegūšana bija dārgs process, bet ne materiālā ziņā. Mēs gadu neatlaidīgi strādājām pie dokumentācijas - iesniedzām pierādījumus savam atbildīgumam, komunicējām ar piegādātājiem, kā arī meklējam jaunus piegādātājus, kas atbilst mūsu vērtībām. Protams, ka šo visu laiku mēs varējām veltīt pārdošanai, atrast lētāko produktu, taču pārdot to krietni dārgāk, nedomājot par ilgtspēju. Taču mēs izvēlējāmies iet citu ceļu, kas ilgtermiņā būs biznesam un pasaulei vislabākais,” skaidro Zēmanis.

B Corp sertifikāta iegūšanas procesā KALVE nomainīja dažus kafijas pupiņu piegādātājus, taču jau no pašiem KALVE pirmssākumiem KALVE strādājusi pēc tiešās tirdzniecības principiem. KALVE nekad nav pirkusi kafijas pupiņas biržā vai kafijas pupiņas ar nezināmu izcelsmi. Arī iepērkot kafijas automātus, kurus izmanto KALVE kafejnīcās, tika meklēti dabai draudzīgāki automāti, kas patērē mazāk elektroenerģijas.

KALVE ceļš uz B CORP

Uzņēmuma atklātība ir kā izģērbšanās kailam un iziešana ielās - tas prasa drosmi!

Lai kļūtu par sertificētu B Corp uzņēmumu, katram uzņēmuma ir jādemonstrē ļoti augsts sociālais un B Impact Assessment rezulāts ar vismaz 80 punktiem. Vidējais rādītājais uzņēmumiem, kuri aizpilda B Corp pieteikumu, ir 50.9 punkti. KALVE Coffee ieguva 91.8 punktus.

B ietekmes novērtējums ir sadalīts piecās galvenajās jomās: pārvaldība, darbinieki, kopiena, vide un klienti. KALVE kopienas kategorijā ieguva 28.6 punktus. Šajā kategorijā tiek vērtēta uzņēmuma iesaiste un ietekme uz kopienām, kurās tas darbojas. Tas ietver dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu, ekonomisko ietekmi, pilsonisko iesaistīšanos, ziedošanu labdarībai un piegādes ķēdes pārvaldību.

“Uzskatu, ka primārais fokuss ir vides un sociālā atbildība. Jo būs izglītotāka un labjūtīgāka sabiedrība, jo straujāk samazināsies CO2 izmeši un ne tikai - svarīga ir arī dabas daudzveidības saglabāšana. KALVE uz šo aspektu raugās tieši no kafijas piegādātāju puses, piemēram, KALVE uzticamais partneris “Sancoffee”, kas KALVE piegādā zaļās kafijas pupiņas, arī izdara daudz un stipri vairāk nekā vidēji industrijā, domājot ne tikai par peļņu, bet arī par sociālo, vides un citu atbildību,” stāsta Zēmanis.

Vides kategorijā KALVE Coffee ieguva 21.5. Šajā kategorijā tiek vērtēta uzņēmuma vispārējo vides pārvaldības praksi, kā arī tās ietekmi uz gaisu, klimatu, ūdeni, zemi un bioloģisko daudzveidību. Tas ietver uzņēmuma darbības tiešo ietekmi un, ja nepieciešams, tā piegādes ķēdi un izplatīšanas kanālus. Šajā sadaļā tiek atzīti arī uzņēmumi ar videi nekaitīgiem ražošanas procesiem un tie, kas pārdod produktus vai pakalpojumus, kuriem ir pozitīva ietekme uz vidi.

Savukārt darbinieku kategorijā paši uzņēmuma darbinieki novērtē uzņēmuma ieguldījumu tā darbinieku finansiālajā drošībā, veselībā un drošībā, labsajūtā, karjeras attīstībā un iesaistē un apmierinātībā. KALVE Coffee darbinieku kategorijā ieguva 29.5 punktus.

Savukārt pārvaldības kategorijā KALVE Coffee ieguva 8.5 punktus. Pārvaldība novērtē uzņēmuma vispārējo misiju, iesaistīšanos saistībā ar tā sociālo/vides ietekmi, ētiku un pārredzamību.

Klientu kategorijā KALVE Coffee ieguva 3.4 punktus. Klienti novērtē uzņēmuma pārvaldību pret saviem klientiem, izmantojot tā produktu un pakalpojumu kvalitāti, ētisku mārketingu, datu privātumu un drošību, kā arī atgriezeniskās saites kanālus.

“Man patīk B Corp kustība, jo te rodas sacensība starp uzņēmumiem, nevis kurš būs pirmais ar lielāko naudu kontā, bet kurš būs pirmais izveidojis biznesu tā, ka no tā ir ieguvums visai pasaulei,” saka Gatis.

Neapšaubāmi patīkami ir tikt starptautiski atzītiem, tomēr ar to viss nebeidzas. Katrus trīs gadus B Corp sertificētiem uzņēmumiem ir nepieciešams iziet resertifikācijas procesu. Nerakstīts likums starp uzņēmumiem un organizāciju ir tāds, ka uzņēmumi mērķtiecīgi cenšas pārspēt paši savu rādītāju un tiekties uz augstākiem mērķiem.

“Uzņēmējdarbība ir sacensība ne tikai ar konkurentiem, bet arī pašam ar sevi. B Corp punktu sistēma rada azartu - protams, ka mēs nākamreiz vēlamies iegūt vairāk punktu. Mēs skatāmies, kas ir mums tuvākais līdzīgais konkurents, redzam cik viņiem ir punktu, tad mūsu mērķis ir viņus pārspēt. Tas ir veselīgs azarts. Tas dzen uz priekšu,” stāsta Gatis.

Viņš arī uzsver, ka tas būs liels izaicinājums pārspēt pašiem sevi un citus, jo KALVE ir ļoti strauji augošs uzņēmums, kā arī B Corp sertifikāta iegūšanas kritēriji nākamgad mainīsies. Gatis arī neredz īpašu sarežģījumus resertifikācijas procesā: ‘'B Corp vērtības caurstrāvo uzņēmuma DNS, tā ir mūsu darba kultūra jau no pašas pirmās uzņēmuma dienas.”

Lai gan KALVE ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis B Corp sertifikātu, Gatis uzsver, ka ir arī citi uzņēmumi tepat Latvijā, kas ir savā filozofijā balstīti uz ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa domāšanu.


Skatījums uz nākotni. Ceļš uz biržu

Viena no KALVE pamatvērtībām ir pieejamība, kas iekļuj arī produkta, finansiālu un vides pieejamību, KALVE šos svarīgos pīlārus vēlas paplašināt arī ar kotēšanos biržā. “Tādējādi mēs gribam kļūt vēl pieejamāki un dot visiem iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā KALVE, kā arī piesaistīt papildus resursus attīstībā,” skaidro Gatis.

“Mēs negribam būs trešais vagons, mēs gribam būt pirmais un varbūt vispār lokomotīvei pie stūres, mēs gribam būt viedokļu līderi,” saka Gatis, uzverot, ka mūsdienu dinamiskajā pasaulē arī uzņēmumiem ir jāspēj pielāgoties ar saviem lēmumiem un darbībām.

Gatis aicina citus uzņēmējus raudzīties atbildības un ilgtspējības uzņēmējdarbības virzienā, akcentējot to, ka ir patīkami strādāt pēc šādas godīgas un caurskatāmas metodikas: “Protams, ir liels darbs jāizdara, lai tiktu pie B Corp sertifikāta, taču es ticu, ka tiem, kas to darbu būs izdarījuši ātrāk, būs ļoti lieli ieguvumi jau tuvākajā nākotnē. Skaidrs, ka arī tas, kas notiek Eiropas Parlamentā - takstācijas politika, ar 2026. gadu uzņēmumiem būs jāsniedz vides ietekmes pārskats un tamlīdzīgi, visticamāk, ka tas ietekmēs arī nodokļu politiku. Tāpēc jo ātrāk uzņēmumi šo sakārtos, jo vieglāk un labāk būs vēlāk.”

Kā galvenās aktuālākās problēmas KALVE Coffee šobrīd redz vides un sociālo aspektu. “Tie ir divi galvenie lielumi, kuri jāpatur prātā pieņemot jebkuru lēmumu,” teic Gatis.

Gatis kā galveno sociālo problēmu Latvijā redz godīgu samaksu par darbu, kā arī darba apstākļi un sociālās garantijas. Taču viņš uzsver, ka darba attiecībām ir jābūt abpusēji patīkamām un izdevīgām. Arī darbiniekam ir jādara viss, lai šo godīgo samaksu par darbu attaisnotu, tā ir mijiedarbība starp darbinieku un darba devēju.

Sekojiet līdzi mūsu stāstiem par to, kā KALVE komanda rīkojas atbildīgi!

Vairāk stāstu

SANCOFFEE un KALVE COFFEE sadarbība un kooperatīva nozīme reģionā

Ar šo dienasgrāmatas ierakstu vēlamies izcelt un vairāk pastāstīt par mūsu sadarbības partneri - ''Sancoffee'' kooperatīvu. Brazīlijas kafijas sast...

Kā KALVE iepērk zaļo kafiju?

Saruna ar KALVE CTO / Head of Coffee Raimondu Selgu Turpinām izzināt kafijas ceļu no kafijas pupiņas līdz krūzītei. Šajā dienasgrāmatas ierakstā ...