Cilvēki

Kafijas grauzdēšana ir ļoti cilvēcīgs uzņēmējdarbības veids – mēs esam ciešā sadarbībā ar kafijas audzētājiem tās izcelsmes valstīs, strādājam ar kvalificētu un augošu komandu, kā arī veidojam ilgtspējīgas attiecības kā ar mūsu klientiem, tā arī viesiem.

Kā darba devējs mēs vēlamies radīt tādu darba vidi, kas veicina gan personisko, gan profesionālo izaugsmi, piedāvāt atalgojumu, kas pārsniedz industrijas vidējo, kā arī sniegt karjeras izaugsmes iespējas visiem iesaistītajiem. Esam motivēti veidot daudzveidīgu un iekļaujošu komandu, kurā pārstāvēti dažādi dzīves skatījumi, pieredzes un viedokļi. Atvērtība ir viena no galvenajām KALVE vērtībām, un mēs nepieļaujam nekāda veida diskrimināciju. Kā iepircēji mēs vēlamies nostiprināt attiecibas, kas ir vairāk nekā tikai biznesa darījums. Mēs izvēlamies savus piegādātājus, ņemot vērā to sociālos un vides ietekmes rādītājus, lai pārliecinātos, ka mūsu piegādes ķēdē nav verdzības vai sliktas sociālās prakses gadījumu. No sava puses varam garantēt, ka uzņēmumi, ar kuriem sadarbojamies, iegūst ilggadēju, godīgu un uz sadarbību orientētu pircēju.

Kā kafijas piegādātāji pret katru partneri mēs izturamies ar lielu rūpību. Mēs patiesi ticam, ka varam nodrošināt produktu un pakalpojumu, kas kalpos par pamatu ilgām sadarbības attiecībām, rūpējot par mūsu klientu vajadzībām kā par savējām.

Augoša 35 cilvēku komanda

Ētiski un atklāti ieguves procesi

Uz uzticēšanos balstīta, nesaistoša sadarbība

Planēta

"Kalve Coffee Roasters" ir ražošanas uzņēmums, līdz ar to mēs saprotoši pieņemam, ka negatīvi ietekmējam vidi. Lai vai kā, šī apziņa ļauj mums iesaistīties procesos un veidot sistēmas, kas novērš šīs problemas. Mēs uzņemamies atbildību par visām vides problēmām, kas skar arī mūs, un rīkojamies, lai tās atrisinātu. Teiciens "mums nav planētas B", iespējams, jau ir pārmērīgi izmantots, tomēr tas ir ļoti patiess. Kafijas nozarē aktuāla tēma ir bioloģiskās daudzveidības un mežu izciršanas jautājums. Izvēloties zaļās kafijas partnerus, mēs pieprasām, lai tie nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības politiku - mežu, vietējo koku un faunas saglabāšanu. Mēs esam lepni, ka mūsu piegādātāji ir priekšgalā un ir iekļāvuši saglabāšanu kā daļu no kafijas ražošanas. Kafijas grauzdēšana pastāv jau kādu laiku, un, lai gan laiks ir gājis uz priekšu, daudzas metodes joprojām ir saglabājušās. Tehnoloģijas attīstās, un šis fakts kopā ar videi draudzīgu pieeju ir ļāvis mums tiekties uz to, lai līdz 2028. gadam sasniegtu pilnīgu CO2 neitralitāti. Mēs esam ražošanas uzņēmums - tāpēc tas prasīs laiku, finanses un radošumu, bet apņemšanās mums jau ir. Iepakojums ir liela kafijas nozares sastāvdaļa, taču mūsu gadījumā tā vairāk nav tik liela. Mēs apzinājāmies problēmu, ka kafijas iepakojuma pielietojuma dzīves cikls ir ļoti īss, kas sasaucās nevajadzīgos atkritumos. Lai to novērstu, mēs ieviesām depozītu sistēmu vietējām piegādēm, uzpildāmas kafijas bundžas privātajiem klientiem un pilnībā pārstrādājamu iepakojumu B2B segmenta pasūtījumiem. Šobrīd strādājam tikai ar atkārtoti uzpildāmiem vai pilnībā pārstrādājamiem iepakojumiem, un tikai šis elements vien mums ļauj ietaupīt ievērojamu daudzumu vērtīgo resursu.

Detalizēta piegādātāja vides pārbaudes politika

CO2 neitralitātes mērķis līdz 2028. gadam

Ar Zero-Waste piegādēm ietaupīti 200 kg plastmasas

100% atkārtoti lietojams vai pārstrādājams iepakojums

Pārvaldība

Mēs pastāvam par faktu, ka mūsu uzņēmējdarbība ir dzinējspēks labajam. Pieņemot lēmumus un veidojot stratēģijas, mēs uzņemamies atbildību pret visām iesaistītajām pusēm – sākot ar piegādātājiem un beidzot ar kafijas entuziastiem. Lai nodrošinātu labu un strukturētu pārvaldību, esam izstrādājuši uzņēmuma atbildības shēmu – katrs komandas dalībnieks precīzi zina, kurš par kādiem procesiem ir atbildīgs un kam jāadresē ieteikumi, bažas un atsauksmes. Mēs atbalstām daudzveidību, vienlīdzību un atsaucību, kā arī ētisku uzņēmējdarbības praksi. Tas nav tikai gudru frāžu kopums – tas ir tas, kā mēs patiesi strādājam. Mēs lepojamies ar daudzveidīgu komandu, sniedzam visiem vienādas iespējas, mūsu partneri novērtē mūsu atsaucīgo sadarbības veidu, un mūsu piegādātāji bauda uz vienošanas vērstu komunikācijas veidu. Mūsu procesi, dati un informācija ir caurspīdīgi. Mēs dalāmies gan ar savām zināšanām, gan prasmēm. Mēs veidojam efektīvu un produktīvu uzņēmumu, un šobrīd esam tikai sava ceļā sākumposmā. Esiet sveicināti kompānijā – mēs priecājamies, ka esat kopā ar mums ceļā uz labākas un atbildīgākas kafijas konceptu!