Kas ir KALVE Impact un kādēļ tā ir svarīga?

Mūsu misija ir dalīties mūsu uzņēmuma sasniegumos ar visām iesaistītajām pusēm, tādējādi nododot zināšanas un informāciju par to, kā KALVE un jūsu izvēles var veicināt pozitīvas pārmaiņas kafijas audzēšanas reģionos.
Mūsu individuālie lēmumi – ko pērkam, patērējam un atbalstām – veicina pozitīvas pārmaiņas ne tikai sabiedrībā un vidē, kas ir mums apkārt, bet arī ietekmē ekosistēmas un kopienas, kas ģeogrāfiski atrodas daudz tālāk no mums.

KALVE Impact koncepts ir cieši saistīts ar procesu caurredzamību un mūsu pirkumu ietekmi uz kafijas audzēšanas reģioniem un kafijas ražošanas procesā iesaistītajiem cilvēkiem.

Mums ietekme nozīmē iesaisti stāstā, kas ir daudz lielāks un nozīmīgāks par mums pašiem – atbildīgu, spēcīgu un godīgu kafijas industriju un kopīgu labklājību.

Mēs zinam sava biznesa pozitīvo un negatīvo ietekmi un esam sasnieguši 100% mūsu piegādes ķēžu caurredzamību, iegādājoties zaļo kafiju. Tas ļauj mums būt drošiem, ka veicinām pozitīvas pārmaiņas kafijas audzēšanas reģionos un kafijas ražotāju kopienās.

Ekonomiskā ietekme

KALVE veicina kafijas audzētāju kopienu ekonomisko brīvību un dzīves labklājību. Mēs sekmējam jaunu darba vietu radīšanu kafijas audzēšanas valstīs.
Mēs skaidri zinām, kur nonāk samaksātā nauda par zaļo kafiju un, ka kafijas audzētāji saņem godīgu un taisnīgu samaksu par saražotās kafijas kvalitāti.

Piemērs no Ruandas, Širas - 2020 Maijā reģionu piemeklēja postoša zemes nogruvumu katastrofa, kura iznīcināja mājas, kafijas plantācijas un vietējo infrastruktūru. Mūsu partneru Rawmaterial ātrā reakcija un kafijas kopienu atsaucība mēneša laikā ļāva savākt pietiekami daudz līdzekļu, lai nodrošinātu pašu nepieciešamāko – pārtiku, ūdeni, apģērbu, segas un uzsāktu gruvešu aizvākšanu. Kā arī turpinātu māju, vietējās infrastruktūras un plantāciju atjaunošanu.

Sociālā ietekme

KALVE dod ieguldījumu, lai uzlabotu lauksaimieku un viņu ģimenes dzīves standartus. Mēs veicinam apmācību attīstīšanu par ilgstpējīgām lauksaimniecības praksēm, kafijas kvalitātes uzlabošanu un uzņēmējdarbību.
KALVE seko līdzi, vai fermas un kooperatīvi ir iekļaujoši visiem dzimumiem un vecuma grupām, ņemot vērā ienākumus, zināšanas un resursus.

Piemērs no Ruandas, Širas - 75% Shyira kafijas audzētāju ir sievietes un viņu nodarbinātība nodrošina vēl vienu ienākumu avotu un finansiālo stabilitāti vietējām ģimenēm. Mūsu partneri Rawmaterial organizē dažādus pasākumus, lai nostiprinātu kopienas labklājību un finansiālo pašpietiekamību.

Vides ietekme

Mēs izvēlamies strādāt ar kafijas audzētājiem un kopperatīviem, kas iekļauj dabas daudzveidības un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanu, kā arī strādā pie klimata pārmaiņu mazināšanas. Mums ir svarīgi, lai arī mūsu partneri saprot savu vides un sociālo nospiedumu un strādā, lai to mazinātu.

Piemērs no Ruandas, Širas - Rawmaterial un vietējās kopienas turpina mežu atjaunošanu un apmācības, lai uzlabotu zemes apsamniekošanas paradumus, tādējādi samazinot zemes nogruvumu risku nākotnē. Kafijas audzēšana vietējiem iedzīvotājiem ir galvenais ienākumu avots, tāpēc ģeogrāfiskie un klimata apstākļi var nest gan pārticību, gan postu. Tādēļ ir būtiski, ka vietējie iedzīvotāji turpina saņemt atbalstu, lai spētu ilgstpējīgi un droši strādāt šajā vidē un turpinātu radīt augstākās kvalitātes kafiju.