STORY OF HOPE AND REVIVAL

No neatliekamām vajadzībām līdz noturības veidošanai - Ruandas nogruvumi.

Iepazīsties ar mūsu IMPACT Espresso audzētāju - Širas kopiena (Širas mazgāšanas stacija)


Širas mazgāšanas stacija tika uzbūvēta 2017. gadā, lai palielinātu kafijas audzēšanas un pārdošanas potenciālu vietējai kopienai, kas dzīvo un strādā Širas ciematā.

75% Širas kafijas audzētāju ir sievietes un viņu nodarbinātība nodrošina vēl vienu ienākumu avotu un finansiālo stabilitāti vietējām ģimenēm. Širas mazgāšanas stacija radīja sezonālas darba vietas un nodrošina papildus darba iespējas, piemēram, apstrādes stacijas būvniecībā un uzturēšanā, kafijas novākšanā un apstrādē.


Ruanda Shyiru kafijas pārstrāde


Šira ir Ruandas augstākā kafijas audzēšanas vieta un arī augstākā pārstrādes stacija (1850-2300 mvjl). Laikapstākļi, augsne un klimats padara šo reģionu par ideālu vietu augstas kvalitātes kafijas audzēšanai un pārstrādei. Kafijas fermeri ir attīstījuši unikālas pārstrādes metodes un garšas, kas atšķiras no citām Ruandas un arī Āfrikas kafijām kopumā. Turklāt, mazgāšanas stacija piedāvā ļoti dažādas pārstrādes – pilnībā mazgātas, dabīgās, medus un eksperimentālās pārstrādes metodes, piemēram, anoksisko pārstrādi, kurā kafija tiek fermentēta bezgaisa vidē.

Ruanda Shyiru kafijas žāvēšana

Stāsts par cerību un atjaunošanu 

2020. gada maijā Ruandas ziemeļus piemklēja postoši zemes nogruvumi. Katastrofā dzīvību zaudēja 28 iedzīvotāji, tā iznīcināja 325 mājas, tai skaitā 38 Shyira un Vunga kafijas audzētāju ģimenes mājas, izpostīja arī kafijas plantācijas, Shyira un Vunga kafijas pārstrādes stacijas. Ciematu infrastruktūras tika sagrautas un simtiem cilvēku palika bez mājām

.

Zemes nogruvumi Ruanda Shyiru

Nyabihu reģionā, kur atrodas Shyira un Vunga: 

65% vietējo iedzīvotāju ienākumu avots ir kafijas audzēšana. Kafijas fermas, kuras lielākoties pieder kafijas audzētāju ģimenēm un atrodas pie viņu mājām, ir tikai 0.4 hektāru lielas, un gadā tās novāc ap 1200-1400 kg kafijas ķiršu. Ģimenes šajā reģionā paļaujas uz visu, ko paši spēj izaudzēt, taču arī to iznīcināja nogruvumi un vidējie mājsaimniecību ienākumi gadā ir māzāki par 700 EUR.

Mūsu sadarbības partneri Rawmaterial, vietējais kafijas kooperatīvs - Muraho Trading Co. un Ruandas valdība uz katastrofu reaģēja ātri un izstrādāja 3 fāžu atbalsta plānu: 

 1. Neatliekamo vajadzību nodrošināšana;
 2. Atbalsts atlabšanas procesā;
 3. Vides un sociālās labklājības nostiprināšana ilgtermiņā.

Ruandas valdības atbalsts

 1. Fāze - neatliekamo vajadzību nodrošināšana.
  Rawmaterial ātrā reakcija un kafijas kopienu atsaucība mēneša laikā ļāva savākt pietiekami daudz līdzekļu, lai nodrošinātu pašu nepieciešamāko – pārtiku, ūdeni, apģērbu, segas un uzsāktu gruvešu aizvākšanu.
 2. Fāze - atbalsts atlabšanas procesā.

  Kafijas kopienas visā pasaulē, tai skaitā kafejnīcas, grauzdētavas un kafijas profesionāļi, apvienojās un sarīkoja pasākumu - Nyabibrew Day, lai savāktu līdzekļus atgūšanās procesiem, kas iekļauj māju un ciematu infrastruktūras atjaunošanu, jaunu koku, tostarp 4488 kafijas koku iestādīšanu, 26 ha lauksaimniecības zemju un ganāmpulku atjaunošanu, kas bija vitāli nepieciešami vietējo pārtikai. Pateicoties globālajai kafijas kopienai, vietējo mājas, svarīgākā ciematu infrastruktūra un lauksaimniecības platības, ieskaitot kafijas kokus, ir atjaunotas mazāk nekā 3 gadu laikā.
 3. Fāze - vides un sociālās labklājības nostiprināšana ilgtermiņā.
  Tikmēr šobrīd, 
Rawmaterial kopā ar Muraho tuprina darbu, lai samazinātu zemes nogruvumu risku nākotnē - atjaunojot mežus un vietējo dabas dažādību. Tāpat notiek dažādi pasākumi un apmācības, lai uzlabotu zemes apsaimniekošanas paradumus un nostiprinātu kopienas labklājību – kopējas misijas un mērķu nostiprināšana, vienotas maltītes, dejas un nākotnes plānu kalšana.

Ruanda Shyiru kopiena


Širas un Vunga ciematu un pārstrādes staciju atjaunošana ir brīnišķīgs stāsts, kas izgaismo kopējās iniciatīvas un ietekmes spēku. Kafijas audzēšana vietējiem iedzīvotājiem ir galvenais ienākumu avots, tāpēc ģeogrāfiskie un klimata apstākļi var nest gan pārticību, gan postu. Tādēļ ir būtiski, ka vietējie iedzīvotāji turpina saņemt atbalstu, lai spētu ilgstpējīgi un droši strādāt šajā vidē un turpinātu radīt augstākās kvalitātes kafiju.

Pievēršot uzmanību šādiem piemēriem, mēs ceram veicināt izpratni par sarežģījumiem ar ko sastopas kafijas audzētāji un kādu ietekmi atstājam kafijas audzēšanas valstīs un kopienās. Tikai kopā mēs varam turpināt strādāt, lai veidotu kafijas industriju un sabiedrību, kas vērsta uz kvalitāti un kopīgu labumu un ir izturīga, iekļaujoša un atbildīga.


Vairāk stāstu

Kafijas grauzdēšanas ABC

Grauzdēšana ir būtisks un neatņemams posms kafijas ceļā uz garšīgu dzērienu un tā pilda divas svarīgas funkcijas. Pirmkārt, zaļas kafijas pupiņas i...